დაიწყო ისტ ტრენინგებზე რეგისტრაცია

Thursday, April 12, 2012

ინგლისური-კომპიუტერის გამოცდა

ინგლისურის და კომპიუტერის ინტეგრირებული ტესტის შინაარსობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლები ნახეთ:http://www.naec.ge/images/doc/MASC_SERT/ing-da-komp-gamocdis-formati-2012.pdfინგლისურის და კომპიუტერის ინტეგრირებული ტესტის ნიმუში 


http://www.naec.ge/images/doc/MASC_SERT/ing-da-komp-testis-nimushi.pdf

No comments:

Post a Comment